Søk
Kids on bikes at pumptrack in Sauda.
Foto: Stine Skrunes

Pumptrack i Sauda

Den asfalterte pumptrackbanen i Sauda ligg i tilknytning til idrettsparken, tvers over elva frå Sauda sentrum. 

Pumptrack er ein kupert bane med fast dekke for rullande aktivitetar som tildømes sykkel, sparkesykkel, rulleskøyter eller rullebrett. 

Den 650 kvadratmeter store pumptracken har ein unik design som gjer mange kreative moglegheiter mellom hovedlinjene, hopping og gæpping. 

Sjølve pumptracken er også relativt long, noko som gjer at ein lett kan byggje mykje fart om ein ynskjer dette. 

Banen er open for alle.