Søk

Kva skjer i Sauda 📆

Har du eit arrangement du vil promotera?

Alle er velkomne til å promotera sine arrangementar og aktivitetar som skjer i Sauda i Kva Skjer kalenderen!

Send oss ein epost med eit bilete, litt tekst om kva arrangementet gjelde og kven som er kontaktperson. Det beste er å sende all informasjonen 14 – 7 dagar før arrangementet slik at me har tid til å leggje all informasjon i kalenderen.