Søk
Buer på seinsommaren.
Foto: Aasta Eik-Nes

fjellvettreglane

All ferdsel er på eget ansvar

  1. Planlegg turen og meld frå kvar du går. 
  2. Tilpass turen etter evne og forhold. 
  3. Ta omsyn til vêr- og skredvarsel. 
  4. Ver førebudd på uvêr og kulde, sjølv på korte turar. 
  5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg sjølv og andre. 
  6. Ta trygge vegval. Kjenn igjen rasfarleg terreng og usikker is. 
  7. Bruk kart og kompass. Vit alltid kvar du er. 
  8. Vend i tide, det er inga skam å snu. 
  9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig. 

Kjelde: snuitide.no

Photo by Austin Ban on Unsplash

NAUDNUMMER

112

POLITI

113

AMBULANSE

110

BRANN