Søk
Utsida av bygningen hvor Ryfylkebiblioteket Sauda ligger på en dag med fint vær.
Foto: Aasta Eik-Nes

Ryfylkebiblioteket Sauda

Ryfylkebiblioteket i Sauda er eit bibliotek med lange tradisjonar. Biblioteket ligg rett ved Sauda kino og rådhuset. 

Biblioteket er framtidsretta med omfattande opningstider og tilbod til publikum. På biblioteket kan du spela Ps4, der er pcer for barn og vaksne, stillerom for studentar og andre som har behov for arbeidsro, og eit møterom som kan bookas for møtevirksomhet.  

Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek opna i 2020 – dette er eit tilbod som gir sjølvbetjent tilgong til biblioteket utover vanlege opningstider. 

Les meir om biblioteket i Sauda her