Søk
Illustrajon av utbygging i Svandal for Folkeheisen gondol

Folkeheisen

Gondolar i Svandal - Eit løft for Sauda & heile Ryfylke

I Svandalen er det planlagt å byggje to gondolbanar for å løfte aktivitetstilbodet i Sauda opp i høgda. Den første gondolen skal gå ifrå bunnstasjon på Kro (350 m.o.h.), der Sauda skisenter ligg idag, opp til toppstasjon på Djuvsbotn (578 m.o.h.).  

Den andre gondolen skal gå ifrå Djuvsbotn og heilt opp til Ravnafjell (983 m.o.h.) toppstasjon. Heile prosjektet skal vere ferdig innan slutten av 2029. 

Med aukande snømangel i Europa er det viktig å utvikla aktivitetstilboda opp i høgda her i  Ryfylke for å tiltrekke oss både lokal og internasjonal turisme. 

Å komme høgare opp på fjellet gir betre snøgaranti og lengre sesongar for ski og anna vintersport. Med betre snøgaranti og lengre sesongar kan me tiltrekkja oss turistar som no ser til Noreg for sitt neste vintereventyr.

Stavanger kan bli eit knytepunkt for å frakte tildømes alpinistar til Sauda med hurtigbåt. Det er ganske enkelt å komma seg til Sauda, samanlikna med andre plassar i Noreg med liknande aktivitetstilbod. 

Gondolbanane opnar og opp for fleire moglegheiter for Sauda å utvikle seg som ein heilårsdestinasjon. Det er ynskjer om både zipline og mountainbikingstilbod her og ikkje minst etablering av fleire turløyper utanom snøsesongen. 

I samanheng med gondolplanane er det tiltenkt utvikling av nye hytteområder og bygging av både hytter og ferieleilegheiter i Svandalen. Mange av de nye fritidsboligane blir ski in-ski out. 

For meir informasjon om utviklinga i Svandalen, sjå presentasjon av områdeplanen frå mars 2023.